สาธิตวาไรตี้
แนะนำ"เว็บดังที่ชื่นชอบ" จากคอลัมน์มองโลกผ่านสื่อ นสพ.สารประชาธิปัตย์
"ประชาธิปไตย ไม่มีวันหยุด"
เรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่าง ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ และเด็กชาย ที่ชื่อ "ประชาธิปไตย"
"พรรคประชาธิปไตย"
หลากหลายมุมมอง ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง จากส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ จัดทำโดยคณะกรรมการภาคกลาง
ระยอง เริ่มปรากฎ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง กรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้น เมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดน สุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขต อำเภอ บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณระยอง มีชนพื้นเมือง คือชาวซองซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปใน ภาค ตะวันออก ... มีต่อ>>‘สาธิต’ เรียกร้อง ยกเลิกกฎอัยการศึก เสริมสร้างประชาธิปไตย

Source - พรรคประชาธิปัตย์ (Th)
Sunday, October 7, 2007


วันนี้(7ต.ค.50)นายสาธิต ปิตุเตชะ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าตนคิดว่าการกำหนดวันเลือกตั้ง เป็นวันที่ 23 ธันวาคม น่าจะมีความแน่นอนแล้ว ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ในกฎหมายลูกทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งกฎหมายก็มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและคมช. ได้หารือร่วมกัน ในการที่จะประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก ใน 35 พื้นที่ ที่ยังคงเหลืออยู่ ยกเว้นจังหวัดที่มีปัญหาเช่น ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องคงไว้ ทั้งนี้เหตุผลสำคัญก็เพื่อให้บรรยากาศของการเลือกตั้ง เป็นการแข่งขันที่บริสิทธิ์ยุติธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตย ซึ่งเท่าที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามสถานการณ์จังหวัดที่ยังคงประกาศกฎอัยการศึกนั้น ก็ยังไม่มีการบังคับใช้กฎอัยศึกใดๆทั้งสิ้น “เพราะฉะนั้นเพื่อให้การแข่งขันทางการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี บรรยากาศประชาธิปไตยเป็นไปด้วยการแข่งขันที่โปร่งใสยุติธรรม จึงขอเรียกร้องให้ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์จากสายตานานาประเทศในแง่ของการลงทุน”นายสาธิต กล่าวและว่า ต่อกรณีที่มีบางฝ่ายออกมาระบุว่าบางพื้นที่ มีการแข่งขันสูง มีการซื้อสิทธิ ขายเสียง ตนจึงขอสนับสนุน พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์ ที่จะเข้ามา ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดการการเลือกตั้งร่วมกับคระกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม


............................................................


‘สาธิต’ ย้ำ ‘ปชป.’ เคียงคู่คนไทยมากว่า 60ปี ด้วย ‘อุดมการณ์และผลงาน’

Source - พรรคประชาธิปัตย์ (Th)
Sunday, October 7, 2007
วันนี้ (7 ต.ค.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ดร.จอน อึ่งภากร ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ทำอะไรเลย ตรงนี้ตนขอชี้แจงว่าความจริงพรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคเก่าแก่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 60 ปี ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ทำอะไรให้กับประชาชน ก็คงไม่ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ และขอยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ได้มาถึงวันนี้ด้วยอุดมการณ์ ส่วนเรื่องนโยบายที่มีการพูดกันมาก ต้องของบอกว่าหากย้อนหลังกลับไปสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ได้ริเริ่มโครงการที่สำคัญไว้หลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ โครงการนมสำหรับเด็กอนุบาล โครงการกระจายอำนาจ เป็นต้น เพียงแต่ไม่ได้ใช้ตรงนั้นไปพูดจาโอ้อวด เพราะพรรคเห็นว่าทั้งหมดนั้นคือเงินภาษีของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นตนในฐานะรองโฆษกพรรคฯจึงขอชี้แจงว่าเราได้ทำโครงการสำคัญและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมาอย่างเต็มที่ “ผมพูดด้วยความเคารพ คุณจอน เป็นคนที่ตั้งใจทำงานสูง แต่ที่ผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ อาจจะไม่เข้าถึงการรับรู้ของท่าน อาจจะมีเหตุผล 2 ประการคื อ1. โครงการต่างๆที่พรรคประชาธิปัตย์ทำขึ้นส่วนใหญ่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากจน แต่คุณจอนอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะ ประกอบกับไปศึกษาอยู่ต่างประเทศจึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ”รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

............................................................


‘สาธิต’ ระบุ ต้องมี ‘กฎหมายพิเศษ-ศาลสิ่งแวดล้อม’ เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

Source - พรรคประชาธิปัตย์ (Th)
Sunday, September 23, 2007
วันนี้(23ก.ย.50) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวถึงผลการลงพื้นที่ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯและคณะ ที่ จ.ระยอง เพื่อรับฟังปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระประชาชนของพรรคฯว่า ประเด็นหลัก พรรคเห็นว่าควรมีกฎหมายพิเศษ เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งกรอบของกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 85 และต้องสอดคล้อมกับเจตนารมร์ของมาตรา 85 โดยประเด็นสำคัญคือการส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน จนถึงการควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดทั้งการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ และชีวิตของประชาชน โดยหลักการสำคัญคือต้องให้ประชาชน ในท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการดำเนินการ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่ากฎหมายฉบับนี้จะก่อให้เกิดองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ตัวเลข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการพัฒนา การลงทุนของรัฐบาล และเป็นข้อมูล สำหรับศาล ในการพิจาณาการลงโทษ โรงงานอุตสาหกรรมที่กระทำความผิด ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้จะก่อให้เกิดหน่วยงานที่ป้องกันสาธารณะภัย และบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังจะก่อให้เกิดการเก็บภาษีพิเศษ ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ซึ่งเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะนำมาดูแลสุขภาพอนามัย ประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนั้น “จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีปัญหากรณีมีรถบรรทุกสารเคมีและเกิดการรั่วไหลลงในแม่น้ำ ลำคลอง จนท้องถิ่นได้ฟ้องไปยังศาลจังหวัด ซึ่งศาลจังหวัดก็นำไปพิจารณา แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นไม่ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ปลาในแม่น้ำตาย ทำให้การทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะให้มีกระบวนการมาดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ต่อผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม”รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในตอนท้ายว่าตนเห็นสมควรว่าควรมีศาลสิ่งแวดล้อม เป็นศาลพิเศษที่ชำนาญการเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขึ้นมา ส่วนปัญหาของวิธีพิจารณา หรือการซ้ำซ้อนขององค์กรที่เกี่ยวข้องจึงมาพิจารณาในรายละเอียด สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังหากพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล


............................................................


‘สาธิต’ แนะแก้กฎหมายคุ้มครองพยาน หนุนการตั้งสินบนนำจับกรณีซื้อเสียง

Source - พรรคประชาธิปัตย์ (Th)
Sunday, September 16, 2007 16:59


วันนี้ (16 กย.50) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่คณะกรรมาธิการฯ กำลังพิจารณาร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับนั้น ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้ว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นว่าในส่วนของกฎหมายพรรคการเมือง คณะกรรมาธิการควรทำให้กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กำกับดูแลให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง เป็นเป็นที่มุ่งหวังของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบบการเมือง ป้องกันไม่ให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมือง แทนที่จะให้พรรคการเมืองเน้นเฉพาะจำนวนส.ส.เป็นหลัก นอกจากนี้รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ยังเห็นว่า กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และส.ว. นั้น คณะกรรมาธิการฯ ควรจะร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้เข้าไปแก้ไขปัญหาธนกิจทางการเมือง กล่าวคือการใช้ธนบัตร กับการใช้ธุรกิจ อันเป็นปัญหาที่อยู่ในความรู้สึกของประชาชนและอยู่ในสังคมการเมืองว่าตราบใดที่การเมืองที่ใช้เงินหรือใช้ผลประโยชน์อื่นเข้ามาเพื่อที่จะได้จำนวน ส.ส. แทนที่จะได้ ส.ส. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง “ควรเป็นการเขียนกฎหมายป้องกันการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ให้ได้อย่างจริงจัง และที่สำคัญมากกว่านั้นคือต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาด ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้ชัดเจน” นายสาธิต กล่าว สำหรับการตั้งประเด็นในเรื่องของการสกัดการซื้อเสียงโดยการตั้งสินบนนำจับ หรือสินบนเพื่อให้พยานมาให้การในคดีซื้อเสียงนั้น รองโฆษกฯ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว แต่เป็นห่วงพยาน ซึ่งในทางปฏิบัติในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา จะหาพยานในการซื้อเสียงนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้องควรเข้ามาให้การปกป้อง คุ้มครองพยานในกรณีดังกล่าว นายสาธิต กล่าวแนะว่า ขณะนี้มีกฎหมายคุ้มครองพยานบังคับใช้อยู่แล้ว แต่หลักของกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น ฉะนั้นหากเป็นไปได้ควรมีการแก้ไขให้กฎหมายดังกล่าวสามารถคุ้มครองพยานในส่วนที่เป็นคดีการซื้อเสียงด้วย จะยิ่งทำให้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ต้องการจะเห็นการเมืองดีขึ้น และพร้อมเป็นพยานด้วย


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l Modern 9 TV l ทีวีไทย l Nation Channel l ASTV l PTV
หนังสือพิมพ์
The Nation l คมชัดลึก l มติชน l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l ไทยโพสต์ l แนวหน้า l กรุงเทพธุรกิจ l สยามรัฐ l บ้านเมือง l ฐานเศรษฐกิจ l บางกอกโพสต์ l โพสต์ทูเดย์ l ประชาชาติธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
- ตำรวจท่องเที่ยว
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Internet Police
- ตำรวจทางหลวง
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
 
 
 
Copyright © 2003 Satit Pitu-techa Office. All Rights Reserved
Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com